نوشته‌ها

گردانندگان اصلی بازار فارکس

1- ابربانک ها از آنجا که بازار Forex مرکزیتی ندارد ، بانک های بزرگ جهانی هستند که نرخ های ارز را تعیین می کنند. بر اساس میزان عرضه و تقاضا برای ارزها ، بانک ها عموما اسپرد خرید و فروش ایجاد می کنند که همگی آن را دوست داریم (یا از آن متنفر …