نوشته‌ها

فارکس چیست؟

خیلی ساده صحبت کنیم : فارکس یک بازار جهانی است که به افراد اجازه داده می شود دو ارز یا واحد پولی را در برابر هم معامله کند. اگر فکر می کنید (تحلیل) یک ارز در مقابل ارز دیگر قوی تر خواهد شد و آن ارز را خرداری کردید و در پایان نظر شما صحیح از آب د…