نوشته‌ها

تریل کردن استاپ (تریلینگ استاپ)

تریل، یک سفارش استاپ لاس است که همیشه به یک معامله باز متصل می باشد. این سفارش هنگامی که سود، مساوی یا بالاتر از سطح تعیین شده شما می شود ، به طور خودکار جابجا می شود. تریلینگ استاپ، نوعی سفارش استاپ لاس هوشمند است که به معامله شما متصل است و …