تریل کردن استاپ (تریلینگ استاپ)

تریل، یک سفارش استاپ لاس است که همیشه به یک معامله باز متصل می باشد. این سفارش هنگامی که سود، مساوی یا بالاتر از سطح تعیین شده شما می شود ، به طور خودکار جابجا می شود.

تریلینگ استاپ، نوعی سفارش استاپ لاس هوشمند است که به معامله شما متصل است و با نوسان قیمت جابجا خواهد شد.

هدف از تریلینگ استاپ حفظ بخشی از سود معامله شما و جلوگیری از آن است که معامله ای که در سود بوده در نهایت با ضرر بسته شود.

فرض کنید روی جفت ارز USD / JPY در قیمت ۹۰٫۸۰ ، با تریلینگ استاپ ۲۰ پیپ Sell بگیرید.

حد ضرر اولیه را در ۹۱٫۰۰ قرار می دهید. اگر قیمت پایین بیاید و به ۹۰٫۶۰ برسد، تریلینگ استاپ شما تا ۹۰٫۸۰ کاهش می یابد و در نقطه ورود قرار خواهد گرفت.

با این حال به یاد داشته باشید که استاپ لاس شما در این سطح جدید قیمتی باقی می ماند. اگر بازار در خلاف جهت معامله شما بالاتر برود و به ۹۰٫۸۰ برسد معامله شما بسته خواهد شد.

اگر USD / JPY با تریلینگ استاپ ۲۰ پیپ به ریزش ادامه دهد، با هر پیپ ریزش قیمت استاپ لاس شما نیز جا به جا خواهد شد. فاصله حد ضرر شما با قیمت جاری بازار هیچ زمانی بیشتر از ۲۰ پیپ نخواهد شد. اگر قیمت به ۹۰٫۴۰ برسد، استاپ لاس شما به ۹۰٫۶۰ تغییر می کند (یا در سود ۲۰ پیپ قفل می شود).

معامله شما تا زمانی که قیمت با ۲۰ پیپ در خلاف جهت معامله شما حرکت نکند باز خواهد ماند.

هنگامی که قیمت بازار به قیمت تریلینگ استاپ شما رسید ، یک سفارش آنی بازار برای بستن معامله در بهترین قیمت موجود ارسال و معامله شما بسته می شود.